ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου και την υλοποίησή του αναλαμβάνει ανάδοχος εταιρεία.

Το πρόγραμμα ξεκινά : 22/03/2021 στις ΠΕ Ιωαννίνων, ΠΕ Άρτας, ΠΕ Θεσπρωτίας, ΠΕ Πρέβεζας

Το πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

  1. Την περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση νεκρών ζώων συγκεκριμένα πτωμάτων βοοειδών, αιγών και προβάτων, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
  2. Την περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση πτωμάτων ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ (παραγωγικά, οικόσιτα και άγρια) που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ :

  • Οι κτηνοτρόφοι απευθύνονται άμεσα για την ύπαρξη νεκρών ζώων εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο σε 24ωρη βάση.
  • Οι υπεύθυνοι συντηρητές ή διαχειριστές του οδικού δικτύου καθώς και λοιποί πολίτες μπορούν να απευθύνονται για τον εντοπισμό νεκρών ζώων στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο σε 24ωρη βάση.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ! Η δήλωση μεταβολής (διαγραφή) των βοοειδών γίνεται όπως ισχύει μόνο στην τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία και εντός 7 ημερών από την θάνατο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Επιπρόσθετα, οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών και προβάτων ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου, αποζημιώνονται, σε εφαρμογή των προγραμμάτων Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) και Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών ιστού Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά, για την δήλωση και προσκόμιση των νεκρών ζώων για την λήψη εγκεφαλικού μέσω της κατ’ έτος εκάστοστε ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων ως εξής :

  • 90 ΕΥΡΩ σε νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 48 μηνών (τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ) ή των 24 μηνών (τα οποία γεννήθηκαν σε Βουλγαρία, Ρουμανία ή σε τρίτες χώρες) και εκτράφηκαν στην Ελλάδα.
  • 25 ΕΥΡΩ σε νεκρά πρόβατα και αίγες ηλικίας άνω των 18 μηνών.

Η αποζημίωση θα δίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του κτηνοτρόφου στην τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία.
  2. Αποδεικτικό παραλαβής του νεκρού ζώου από την εταιρεία του φορέα υλοποίησης του προγράμματος.
  3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης που να αναγράφεται ως πρώτος δικαιούχος ο αιτών κτηνοτρόφος.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ.

Πληροφορίες στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ