Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ)

Δείτε παρακάτω το δελτίο τύπου:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ- ΤΕΒΑ

Πρόσφατα

Καιρός