Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών από την Π.Ε. Πρέβεζας: Ηλεκτρονική Εφαρμογή για να μπορούν οι πολίτες να υποδεικνύουν εστίες στάσιμων υδάτων ή υψηλής όχλησης από κουνούπια

16.06.2022 ΔΤ Νέα Εφαρμογή για την πρόληψη και αντιμετώπιση των Κουνουπιών