Πρόγραμμα Νέων Γεωργών – Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πρέβεζα, 19/9/2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                  Αριθμ. Πρωτ: 14082
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Πρέβεζα
Πληροφορίες : Θ. Σταυροπούλου, Β. Ντερμάρης
Τηλέφωνο : 26820-23897- 28051
FAX : 26820-29229 email: th.stavropoulou@php.gov.gr v.ntermaris@php.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν αναμονή της προκήρυξης του προγράμματος νέων γεωργών 2016, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών που δεν έχουν ακόμα υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016, ότι μπορούν να προσέλθουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως τις 05.10.2016, προκειμένου να την υποβάλλουν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 20/04/2016 Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1.«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ο υποψήφιος νέος γεωργός για να κριθεί ως επιλέξιμος για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 για το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσής του.

Πληροφόρηση: Περισσότερες πληροφορίες δίνονται:

-από τη Δ/νση Αγροτ. Οικον. & Κτην. Πρέβεζας: κα Θ. Σταυροπούλου τηλ: 26820 23897 & κον Β.Ντερμάρη τηλ. 2682028051

– τους δικτυακούς τόπους του Υπ.Α.Α.Τ.: https://www.minagric.gr & www.agrotikianaptixi.gr

Ο
Δ/ντής ΔΑΟΚ Πρέβεζας

Ιωάννης Αυγέρης