Πρόγραμμα Συνάντησης «Φαινοτυπικός Χαρακτηρισμός, Μοριακή Ταυτοποίηση και Οινολογική Αξιολόγηση Γηγενών Ποικιλιών Αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ