Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου», Προϋπολογισμού 680.920 Ευρώ

20180209-TEYD_v1.0 (ΤΕΛΙΚΟ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΣΥ
ΗΜ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΗΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΗΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΥΔ (pdf)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΣΥ

Πρόσφατα

Καιρός