Καιρός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», ΠΡ/ΣΜΟΥ: 264.314,52 € (ΜΕ ΦΠΑ)

signed ΕΣΥ
signed ΠΡΟΥΠΟΛ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
signed Τεχνική Περιγραφή βελτιωση βατοτητας
signed Τιμολόγιο εργασιων βελτιωση βατοτητας
signed ΤΣΥ
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___230524
1.1 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
4.2 ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
signed espd-request-v2-1
signed ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ