ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΣΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΣΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚ 23-3-21_ 21PROC008322863
ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση ΤΕΥΔ

Πρόσφατα

Καιρός