Καιρός

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού Πρέβεζας (β’φάση)»

singed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΔΑΜ ADA ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΕΣΥ_ΨΗΦΙΑΚΑ
singed ΤΣΥ
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
espd-request-v2 (1)_signed
singed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
singed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ