Καιρός

Προκήρυξη για χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ