Προληπτική Απαγόρευση Κυκλοφορίας Οχημάτων σε Εθνικούς Δρυμούς, Δάση και περιοχές ειδικής προστασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Σ.Ο.Π.Π 2018 2