Προληπτική Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Σ.Ο.Π.Π 2022_ (002)