Προληπτική Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε Σημεία Υψηλής Επικινδυνότητας για Πυρκαγιά από την Δύση του Ηλίου μέχρι τις 6 το πρωί

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2020 (1)