Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου με τίτλο: “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ” (πρ/σμου: 37.000 ευρώ με ΦΠΑ)

PROSKLHSH_merged_signed_KHMDHS