Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων -δεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας (Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία κατάθεσης προσφορών)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ