Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή τεχνικών ,διευθετήσεις ομβρίων υδάτων και εργασίες συντήρησης σε οδικά τμήματα του Δ.Πάργας αρμοδιότητας Π.Ε.Πρέβεζας», πρ/σμου 37.200,00€ (με ΦΠΑ)

3.ADAM ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ