Καιρός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός και διαμόρφωση των χαλικοπαγίδων και της απόληξης του ρέματος μέχρι τον αποδέκτη καθώς και συμπλήρωση – διόρθωση της ανοικτής τάφρου επί της 8ης επαρχιακής οδού από σκυρόδεμα στην περιοχή Κοτσανόπουλο Π. Ε. Πρέβεζα»

ΨΑΒΛ7Λ9-1ΙΜ_PROSKLHSH