Καιρός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου καθώς και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της 5ης επαρχιακής οδού»

3_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με ΑΔΑΜ