Καιρός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου καθώς και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της 1ης και 2ης επαρχιακής οδού Π. Ε. Πρέβεζας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ