Καιρός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την συλλογή στοιχείων δημιουργίας έξυπνων εφαρμογών (smart cities etc.) για το έργο κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια διαδρομή) Π.Ε. Πρέβεζας»

3_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_21-3-2022