Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ & ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΔΑ

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς:

11α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ