Καιρός

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ : 15/11/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φ. & Αρ.Πρωτ.:
310/ 580

Ταχ. Δ/νση

: ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 8

48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ

 

Πληροφορίες: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 26820 89012

Fax: 26820 89011

E-mail: a.seitaniotis@php.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τη χρονική περίοδο του έτους 2018

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Πρέβεζας προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι κάτοχοι μηχανημάτων-οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας με διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού και ειδικότερα στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων:

1. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

3. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους – ιδιοκτήτες μηχανημάτων-οχημάτων που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο (στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Πρέβεζας) μέχρι και 15/12/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρες 9:00-13:00 ( τηλ: 26820-89012):

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα για τις περιοχές του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Δήμων από τη δημοσίευση της παρούσας, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα, fax. και στην οποία να δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:

Α) Ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Δήμων για τους οποίους μπορούν να επέμβουν όποτε τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 31-12-2018, από την Πολιτική Προστασία με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία.

Τα μηχανήματα-οχήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Πρέβεζας.

Β) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων.

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα σε σφραγισμένο φάκελο ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόμενες τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού.

Να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές του παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

Όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθ.33/1673/20-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΗ87Λ9-952) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΙΠΠΟΙ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ : 34-252

1

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

34-69

40,00

2

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

70-100

50,00

3

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

101-170

60,00

4

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

171-200

65,00

5

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

201-250

70,00

6

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ

50-99

50,00

7

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ

100-150

60,00

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ : 25-227

8

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

25-69

35,00

9

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

70-125

45,00

10

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

126-200

50,00

11

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

201-227

60,00

12

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

50-101

50,00

13

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D9

410-465

130,00

14

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D8 (ΓΑΙΩΝ)

300

120,00

15

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D85A

200

90,00

16

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D7 (ΓΑΙΩΝ)

180

70,00

17

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D4

75

50,00

18

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)

100-180

70,00

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ : 68-185

19

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)

68-100

60,00

20

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)

101-185

70,00

21

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ D70

142

75,00

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΙΠΠΟΙ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

22

ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

29-114

60,00

23

UNIMOG

100-150

35,00

24

UNIMOG

151 και άνω

45,00

25

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ-ΓΕΡΑΝΟΣ

220-400

50,00

26

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

100-168

50,00

27

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

169-480

60,00

28

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

100-261

50,00

29

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

262-420

65,00

30

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ-ΦΡΕΖΑ

241

65,00

31

ΤΡΑΚΤΕΡ-ΛΕΠΙΔΑ

135

45,00

32

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

84

50,00

33

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ (ΦΡΕΖΑ)

260

65,00

34

ΔΑΣΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

45,00

35

ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

40,00

36

ΔΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ)

35,00

37

ΔΑΣΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΡΘΡΩΤOΣ

35,00

38

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΛΕΠΙΔΑ-ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ)

50,00

39

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

50,00

40

ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

55,00

41

ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

75

60,00

42

ΣΑΡΩΘΡΟ

60,00

43

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΥΣΕΩΣ-ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ

99

50,00

44

ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ-ΥΔΡΟΦΟΡΑ

10 m3

40,00

45

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

μεικτού βάρους έως 19 t

30,00

46

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

μεικτού βάρους έως 26 t

40,00

47

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

μεικτού βάρους έως 33 t

50,00

48

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΠΟ 0-20 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ

40,00

49

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

96-105

50,00

50

ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

75-182

55,00

51

ΓΕΡΑΝΟΣ

80-396

55,00

52

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ)+ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ

50,00

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος, οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης των οχημάτων-μηχανημάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Οι παραπάνω τιμές μονάδες αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής για μία ή περισσότερες περιοχές του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση φωτ/φα των άδειων των μηχανημάτων-οχημάτων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης για τα μηχανήματα και βεβαίωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα.

Ο συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι: α)ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργου και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες, β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις καθώς και για την ασφάλιση παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, γ) κατ΄ αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποχρεούνται να ενημερώνουν αμμελητί το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει (στοιχεία επικοινωνίας, μηχανημάτων κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό, αναφορικά με τα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ) που υποχρεούται να προσκομίσει (σε τυχόν συνεργασία).

Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με την Περιφέρεια Ηπείρου.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε πληροφορία, όπως και τη λήψη υποδειγμάτων κλπ συμμετοχής στην πρόσκληση μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πρέβεζας, καθημερινά από ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. όπως επίσης μπορούν να ανατρέχουν και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεύθυνση p.h.p.gov.gr (Ανακοινώσεις κλ.π.).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ