Καιρός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΑΣΣΟΣ-ΑΝΩ ΡΑΧΗ-ΔΕΣΠΟΤΙΚΑ»

3.ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ