Καιρός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων -δεμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων -δεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο Ανάθεσης: Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και
δεμάτων βάρους μέχρι 2 Kg, εντός της ελληνικής επικράτειας.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως τις 13-02-2015, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 2ος όροφος επί της οδού
Σπηλιάδου 8 στην Πρέβεζα.

Διαβάστε περισσότερα

taxudromia