Καιρός

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της υποχρεωτικής

διεξαγωγής του αντικειμένου της κολύμβησης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Πρέβεζας,

προϋπολογισμού 8.672,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιώματος

προαίρεσης 50% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ