Καιρός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: Για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2015-2016

Πρέβεζα : 27 – 11 – 2015
Αρ. Πρωτ. : 120130 / 3677

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας,
για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 4.837,44ευρώ, συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α. και της προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Ε-
πιβατών).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ

prosklisi27112015