ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

843-65125-29.3.19 Σεμινάριο Βιοασφάλειας Φιλιππιάδα_Πρόσκληση

Πρόσφατα

Καιρός