Καιρός

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προιόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Πληροφορίες
Γ. Στούμπου
Τηλέφωνο
26820-26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας ότι εκδόθηκε η αριθμ. 1403/26-9-2017 ( κωδικός 42.1) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προιόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2010

Στο παραπάνω μέτρο επιδοτούνται :

– επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προιόντα.

-επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προιόντων .

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα , αλιείς ή ιδιοκτήτες ενεργών αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και εσωτερικών υδάτων.

Πράξεις που γίνονται από σκάφη έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία λαμβάνουν αύξηση δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες

Ο ελάχιστος προυπολογισμός είναι 2.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων με τυποποιημένο έντυπο στην διεύθυνση htp //: www.ependyseis.gr και εντός 5 εργάσιμων ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ Μιχαλακοπούλου 103,Αθήνα .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα από 10-10-2017 και λήξη 10-01-2018

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας τηλ: 26820-26983 ή στην υπηρεσία εφαρμογής δράσεων ΕΠΑΛ (τηλ 2131501186)