Καιρός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στο ΕΣΗΔΗΣ από 09-01-2023 έως 20-01-2023, ώρα 15:00

02_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ΔΣΑ Β ΣΤΑΔΙΟ- ΠΡΕΒΕΖΑ ΨΗΦ2