Καιρός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π., (CPV: 30192700-8 «Γραφική Ύλη») για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας

04_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ_2 (κημδησ)