Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών φορέων για την διαμόρφωση στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας

04.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ ΨΓΝΙ7Λ9-Φ4Ω