Καιρός

Προστασία μελισσών από κακή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα: 19/04/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αριθ.Πρωτ.: 48265/4612
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ1: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
ΤΜΗΜΑ2: Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΠΡΕΒΕΖΑ, Λ. Ειρήνης 65, 48100

ΠΛΗΡΟΦ. : A. Τσαπάρας, Β. Μπασιούλη

ΤΗΛΕΦ. : 26820 24768 – 27774

FAX : 26820 29229

e-mail : a.tsaparas@php.gov.gr ,
v.mpasiouli@php.gov.gr

Θέμα: «Προστασία μελισσών από κακή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων»

Με αφορμή τη χρήση φαρμάκων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, επισημαίνουμε ότι κατά το στάδιο της ανθοφορίας των πολλών καλλιεργούμενων φυτών,
όπως τα εσπεριδοειδή, προσελκύονται τα επικονιαστικά έντομα και ιδιαίτερα οι μέλισσες.
Ο ρόλος των μελισσών είναι κομβικής σημασίας γιατί εξασφαλίζει την αποτελεσματική επικονίαση και γονιμοποίηση και τελικά την παραγωγή των μεγάλων
και ποιοτικών καρπών. Είναι δεδομένο ότι η οικονομική συμβολή των μελισσών είναι πολλαπλάσια στην φυτική παραγωγή από ότι στην παραγωγή μελιού
και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων.
Η χρήση γεωργικών φαρμάκων κατά την ανθοφορία μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επιζήμια για τα μελισσοσμήνη αλλά και για την ικανοποιητική καρπόδεση
των φυτών. Για αυτό το λόγο καλούνται οι καλλιεργητές και οι μελισσοκόμοι να συνεργάζονται ώστε να αποφευχθούν οι αμοιβαίες ζημιές.

Συγκεκριμένα:

Οι καλλιεργητές θα πρέπει:
1. Να αποφεύγουν τους ψεκασμούς με γεωργικά φάρμακα το κρίσιμο στάδιο της ανθοφορίας.
2. Αν επιβάλλεται η αντιμετώπιση ενός εχθρού να γίνεται προσεκτική επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τη βοήθεια γεωπόνου και τήρηση όλων των οδηγιών της ετικέτας.
3. Να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους για το χρόνο ψεκασμού.
4. Οι ψεκασμοί να γίνονται, κατά προτίμηση, αργά το απόγευμα όταν οι μέλισσες δεν έχουν μεγάλη δραστηριότητα.
5. Γεωργικά φάρμακα με σήμανση επικινδυνότητας για τις μέλισσες απαγορεύεται να εφαρμοστούν κατά την ανθοφορία.

Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει:
1. Να ενημερώνουν τους καλλιεργητές για την εγκατάσταση των μελισσοσμηνών.
2. Να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους και στοιχεία επικοινωνίας (τηλ).
3. Να κλείνουν ή και να απομακρύνουν τις κυψέλες αν θεωρηθεί απαραίτητο.
Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ