Καιρός

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ