Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, λήγει την Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 13:00 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ