Καιρός

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις για την Χορήγηση Βεβαίωσης Ασκήσεως Επαγγέλματος Βοηθών Φαρμακείου

63ΒΗ465ΦΥΟ-Ι4Φ (1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 

 Πρέβεζα : 10-09-2020

Αριθ. Πρωτ .:1475

Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο
 FAX
: Περδικάρη 1
: 48100
: Xρ. Ματέρη
: 2682362113-112: 2682362195

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας της Περιφέρειας  Ηπείρου  ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος  Βοηθών Φαρμακείου, της εξεταστικής περιόδου  Σεπτεμβρίου 2020, λήγει την  Παρασκευή  18-09-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, Α΄ όροφος, οδός  Περδικάρη 1  Πρέβεζα τηλ.2682362113.

 Μ.Ε.Α

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ

 ΕΛΕΝΗ     ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ