Καιρός

Σχεδιασμός και μέτρα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ, 03/05/2018
300 / 195 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 8
481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
: 26820 89012
: 26820 89011
: a.seitaniotis@php.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ : Σχεδιασμός και μέτρα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 2018.

Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη
Δασικές Πυρκαγιές.
Ν. 3013/01-05-2002 ( ΦΕΚ. 102 τ. Α ) .
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α/2010 )

Σας γνωρίζουμε κατόπιν του 1 σχετικού που αφορά το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, συγκαλείται το [ Σ.Ο.Π.Π ] Συντονιστικό Όργανο Πολίτικης Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις 08 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.

1. Σκοπός της σύσκεψης είναι η μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στο 1 σχετικό για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας .

2. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των κ.κ. Δημάρχων με τους υπευθύνους Αντιδημάρχους Πολίτικης Προστασίας καθώς και όλων των εμπλεκομένων φορέων, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να χαραχθεί ενιαία πολιτική και να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός όλων μας για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος.

3. Οι υπεύθυνοι των γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων να προβούν στην σύνταξη η στην ανανέωση των τοπικών σχεδίων δασικών πυρκαγιών.

4. Στη σύσκεψη του Σ.Ο.Π.Π. παρακαλούμε να συμμετάσχουν όλοι οι αποδεκτές του παρόντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ