Καιρός

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Οδηγών και Συνοδηγών Οχημάτων Μεταφορών Ζώντων Ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ειρήνης 65
Ταχ. Κώδικας : 48100
E-mail : napr-kth@otenet.gr
Τηλ. & Fax : 2682024752-28175

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΑΤ προγραμματίζει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων (οδηγών και συνοδηγών) κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 4, και του άρθρου 9,παράγραφος 2, στοιχείο α), καθώς και το παράρτημα IV του Κανονισμού 1/2005 κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016 στην Αθήνα.

Προκειμένου να διερευνηθούν οι τρέχουσες ανάγκες εκπαίδευσης των οδηγών και συνοδηγών οχημάτων μεταφορών ζώντων ζώων ανά την Επικράτεια, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2016 για την παρακολούθηση του εν λόγω σεμιναρίου, την κατηγορία (τύπου 1 ή τύπου 2), καθώς και

τα είδη των ζώων που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν (οπληφόρα ή/και πουλερικά),στα κατα τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία ή στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Πρέβεζας.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο κατάρτισης έχουν οι οδηγοί, οι οποίοι διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας και άνω.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ