Καιρός

Σήμανση Μελισσοτροφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα: 11 / 6 / 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 76621/7807
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Ειρήνης 65
Ταχ. Κωδ. : 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες : Μ. Κοτσαρίνης
Τηλέφωνο : 26820-24768
Fax : 26820-29229
e-mail : m.kotsarinis@php.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Σήμανση Μελισσοτροφών»

Υπενθυμίζουμε στους μελισσοκόμους και σε όλα τα καταστήματα και λοιπές επιχειρήσεις εφοδιασμού ότι οι μελισσοτροφές που διακινούνται στο εμπόριο πρέπει να φέρουν σήμανση (ετικέτα) με πλήρη στοιχεία όπως όλες οι ζωοτροφές στα πλαίσια της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας (Καν. ΕΚ 767/2009 και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις).

Καλούνται οι μελισσοκόμοι να μην προμηθεύονται τροφές άνευ της νόμιμης σήμανσης και ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση ότι μελισσοτροφές άνευ σήμανσης θα δεσμεύονται όπου εντοπίζονται και θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Ο Διευθυντής

Δ.Α.Ο.Κ.

Ι. Αυγέρης