ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΕΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.Α

Σημαντική ανακοίνωση:

23. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)

 

Απόφαση παράτασης:

21. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ