Καιρός

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη των Πυρκαιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ, 05/05/2016 300 / 97
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 8 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ)
26820 89012 26820 89011 a.seitaniotis@php.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ : Σχεδιασμός και μέτρα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 2016

Σας γνωρίζουμε κατόπιν του 1 & 4 σχετικού που αφορά το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, συγκαλείται το [ Σ.Ο.Π.Π ] Συντονιστικό Όργανο Πολίτικης Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις 10 Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π. Ε. Πρέβεζας.

1. Σκοπός της σύσκεψης είναι η μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στο 1 σχετικό για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας .

2. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των κ.κ. Δημάρχων (ή των εκπρόσωπων τους) με τους υπευθύνους υπαλλήλους των γραφείων Πολιτικής Προστασίας καθώς και των εκπροσωπών όλων των εμπλεκομένων φορέων, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να χαραχθεί ενιαία πολιτική και να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός όλων μας για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος.

3. Οι υπεύθυνοι των γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων να προβούν στην σύνταξη η στην ανανέωση των τοπικών σχεδίων δασικών πυρκαγιών.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. ΣΕΙΤΑΝΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ