Καιρός

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ, 26/10/2016
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 8 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ
Πολιτική Προστασία 26820 89012 26820 89011
a.seitaniotis@php.gov.gr

ΑΥΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / Π.ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ : Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2016- 2017

ΣΧΕΤ.:

Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη <ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ
Ν. 3013/01-05-2002 ( ΦΕΚ. 102 τ. Α ) .
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α/2010 )
Αρ.Πρωτ:7163/04-10-2016 www.civilprotection.gr
Αρ. Πρωτ:91079/5194/ 07-10-2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Σας γνωρίζουμε κατόπιν του 1. σχετικού που αφορά το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας και 4. για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων [ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ] στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολίτικης Προστασίας Π.Ε.Πρέβεζας [Σ.Ο.Π.Π.] υπό την Προεδρία του κ. Αντιπεριφερειαρχη στις 02 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π. Ε. Πρέβεζας.

1. Σκοπός της σύσκεψης είναι η μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στο 1 σχετικό για την πρόληψη και την καλύτερη αντιμετώπιση τους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας .

2. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των κ.κ. Δημάρχων (ή των εκπρόσωπων τους) με τους υπευθύνους υπαλλήλους των γραφείων Πολιτικής Προστασίας καθώς και των εκπροσωπών όλων των εμπλεκομένων φορέων, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να χαραχθεί ενιαία πολιτική και να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός όλων μας για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος.

Στη σύσκεψη του Σ.Ο.Π.Π. παρακαλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι αποδέκτες του παρόντος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α. ΣΕΙΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ