Συντονιστικό Όργανο Πολίτικης Προστασίας Π.Ε.Πρέβεζας [Σ.Ο.Π.Π] στις 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00

Σ.Ο.Π.Π. 2019 ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ- ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ- ΧΙΟΝΙΑ