Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου αναμένεται η διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους του ΤΕΒA

Την επόμενη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η διανομή κρεάτων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους του προγράμματος Βασικής Επισιτιστικής Βοήθειας στην Πρέβεζα.Πρόκειται για μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πρόνοιας Δήμου Πρέβεζας, από όπου θα γίνει η διανομή στον κάθε δικαιούχο έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία για την παραλαβή, την συντήρηση και την διανομή των ειδών που θα μοιραστούν, ενώ θα ενημερώσουν με ανακοίνωση ακριβώς για το χώρο τη μέρα και τις ώρες που θα γίνει η διανομή των προϊόντων. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I). Η εφαρμογή του Προγράμματος ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020.Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.