Για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης των κτιρίων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατασκευή χώρου στάθμευσης των κρατικών αυτοκινήτων της Π. Ε. Πρέβεζας»

Ω5ΘΣ7Λ9-Ξ1Ψ