Καιρός

Για την Κάμπια Lymantria dispar

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 26 /05 /2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 65
Ταχ. Κωδ.:48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες:Αυγέρης Ιωάννης
Τηλ.:26820 22307
Fax: 26820 29229

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ προχώρησε άμεσα σε αυτοψία -δειγματοληψία του εντόμου Lymantria dispar από διάφορες περιοχές της ΠΕ(Μυρσίνη- Ωρωπός-Μεσοπόταμος) για διαπίστωση του σταδίου που βρίσκεται, ώστε αφού αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν στην αγροτική παραγωγή, να ληφθούν ενδεχομένως άμεσα μέτρα.

Τα δείγματα απεστάλησαν στο Ι.Δ.Ε ( Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών).

Με το από 25/05/2017 έγγραφο του το Ι.Δ.Ε διαπιστώνει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η προνύμφη θα μεταμορφωθεί στην ενήλικη μορφή του (λεπιδόπτερο), οπότε και θα πάψει να τρέφεται με τα φύλλα των διαφόρων ξενιστών του.

Για το λόγο αυτό αφ ‘ενός δεν ενδείκνυνται μέτρα καταπολέμησης ( ψεκασμοί με εντομοκτόνα κλπ) , αφετέρου δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για την αγροτική παραγωγή.

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ