Καιρός

Τοποθέτηση Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτου Ιωάννου σχετικά με την κατασκευή Φωτοβολταικού Πάρκου στην Καμαρίνα

Θα ήθελα να εκφράσω δημόσια την αντίθεσή μου στη δημιουργία φωτοβολταικού πάρκου μεγάλων διαστάσεων στην Καμαρίνα, σε απόσταση αναπνοής από τον ιερό βράχο του Ζαλόγγου.

Πρόκειται για ένα έργο που, ιδιαιτέρως λόγω των τεραστίων διαστάσεών του, θα αλλοιώσει τη μορφή και την ταυτότητα του ιερού Βράχου του Ζαλόγγου, του σπάνιας ομορφιάς φυσικού τοπίου που το περιβάλλει αλλά και του μοναδικού αρχαιολογικού χώρου της Κασσώπης.

Εκτός από την αισθητική και περιβαλλοντική αλλοίωση και επιβάρυνση είναι άγνωστες οι επιπτώσεις μιας τέτοιας υπερμεγέθους εγκατάστασης στον  Αρχαιολογικό χώρο αλλά και στο χωριό της Καμαρίνας ως προς τη στατικότητά των, αλλά και σε μια σειρά από άλλες κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες της υπηρεσίας μας, ενδέχεται λόγω του πλήθους των φωτοβολταϊκών γεννητριών και της εκτεταμένης σκίασης του εδάφους, να επηρεασθεί το μικροκλίμα της περιοχής όσον αφορά την ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασίας και τα ποσοστά υγρασίας σε αυτή. Επιπρόσθετα, οι απαιτούμενες εκχερσώσεις, εκσκαφές και διαμορφώσεις για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των υπόγειων καλωδιώσεων πιθανώς να μεταβάλουν την υδρολογία της περιοχής. Επίσης, λόγω της έκτασης κατάληψης και της απαιτούμενης περίφραξης των εγκαταστάσεως θεωρούμε ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στις κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής καθώς από το έργο θα καταληφθούν ή και θα αποκλειστούν λειτουργικοί βοσκότοποι.

Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε πάση θυσία τα μοναδικά μνημεία που μας προίκισε η ιστορία μας και το φυσικό περιβάλλον και να μην επιτρέψουμε την αλλοίωσή τους με κανέναν τρόπο.