Τρίτη πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2023-2024

05_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ΔΣΑ Β ΣΤΑΔΙΟ.ΚΗΜΔΗΣ