Καιρός

Τρίτη πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2023-2024

05_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ΔΣΑ Β ΣΤΑΔΙΟ.ΚΗΜΔΗΣ