«Υπενθύμιση εγγραφής – επικαιροποίησης εθνικού μητρώου εμπορικού εκμεταλλεύσεων πουλερικών»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για καταχώρηση εκμεταλλεύσεων πτηνών 14-11-22