Καιρός

Υπογράφηκε η Σύμβαση για το Έργο Βελτίωσης των Αντλιοστασίων Γλυκής και Κυψέλης του ΤΟΕΒ Αχέροντα προϋπολογισμού 1,137,629 ευρώ

Στράτος Ιωάννου: «Λύνουμε χρόνια προβλήματα των ΤΟΕΒ για την αμέριστη στήριξη των αγροτών μας»

Το ιδιαιτέρως σημαντικό έργο του εκσυγχρονισμού των ΤΟΕΒ συνεχίζεται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης ύψους 1,137,629 ευρώ από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτο Ιωάννου για την Βελτίωση των Αντλιοστασίων Γλυκής και Κυψέλης του ΤΟΕΒ Αχέροντα.

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης – επισκευής του κτιρίου του αντλιοστασίου και εργασίες αντικατάστασης – επισκευής των αντλητικών συγκροτημάτων στα αντλιοστάσια Γλυκής και το αντλιοστάσιο στην Κυψέλη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στράτος Ιωάννου ανέφερε σχετικά ότι καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας  σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. «Πρέπει να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον πρωτογενή τομέα, το εισόδημα των αγροτών, και προϋπόθεση γι αυτό είναι η καλή λειτουργία των ΤΟΕΒ και η επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί από δεκαετίες».

 Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν με το παρόν έργο είναι οικοδομικές εργασίες που αφορούν στο δομικό τμήμα (κτίριο) των αντλιοστασίων, το οποίο έχει υποστεί φθορές από τον χρόνο, που έχουν προκληθεί κυρίως από την επικρατούσα υγρασία, όσο και στον υφιστάμενο Η/Μ εξοπλισμό λόγω παλαιότητας, υπέρβασης χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, ολοκλήρωσης χρόνου απόσβεσης. Οι εργασίες αποκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού, περιλαμβάνουν τα αντλητικά συγκροτήματα μαζί με τον συνοδευτικό εξοπλισμό ελέγχου – συνδεσμολογίας (δικλείδες, αντεπίστροφα, συστολές κλπ). Ειδικότερα για το αντλιοστάσιο Α/Σ 1 Γλυκής θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις και στο ηλεκτρικό κομμάτι όπως οι ηλεκτρικοί πίνακες, πίνακες αυτοματισμού, καλωδιώσεις,κ.α.