«Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος και λοιπών στοιχείων ασφαλείας στις Επαρχιακές οδούς Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας»

TIMOLOGIO
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΣΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΣΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ